Heeft u wespenoverlast?

Meld direct
True

Over ons

ZUNGO is een toonaangevend plaagdiermanagementbedrijf dat actief is in heel Nederland.

ZUNGO helpt schade als gevolg van plaagdieren te voorkomen. Om plaagdierproblemen écht op te lossen en te voorkomen, zijn klantgerichtheid en leveren van kwaliteit noodzakelijk. Door onze kernwaardes klantgerichtheid, kwaliteit, snel schakelen en doorschakelen zijn wij succesvol.

Bij ZUNGO werken wij met een enthousiast en professioneel team dat veel verantwoordelijkheidsgevoel heeft. Ons doel is u te ontzorgen en u proactief advies geven.

Ontstaansgeschiedenis

ZUNGO is in 1991 opgericht door Hans van Keijsteren en heeft zich door een continue groei ontwikkeld tot een vooraanstaand bedrijf op het gebied van plaagdiermanagement. Het is gericht op het voorkomen en bestrijden van plaagdieren. Op 1 juli 2014 heeft Hans van Keijsteren de leiding overgedragen aan zijn zoon Dave van Keijsteren.

Beleidsverklaring

ZUNGO streeft naar een blijvende en zich steeds verder ontwikkelende relatie met onze opdrachtgevers, medewerkers en andere belanghebbenden door:

a. Het leveren van kwalitatief hoogstaande dienstverlening op het gebied van plaagdiermanagement en conformeert zich aan de beginselen van de methodiek van integrated pest management.

b. Continu verbeteren van bestaande werkwijzen en / of het invoeren van nieuwe werkwijzen.

c. Klantgericht, goed opgeleid en tevreden personeel met goede communicatieve vaardigheden.

d. Het naleven van heersende wet- en regelgeving.

e. Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van personeel, door:

  • Het motiveren en prikkelen van personeel

  • Werken aan gezamenlijk gestelde en haalbare doelstellingen

  • Het recht op een veilige en gezonde werkomgeving

  • Het voorkomen van monotone arbeid en het bevorderen van ontplooiing van medewerkers in hun werk

f. Continue verbetering nastreven op het gebied van Kwaliteit en Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) voor de onder onze verantwoordelijkheid uitgevoerde opdrachten door:

  • Het voorkomen van misbruik van biociden

  • Het voorkomen van onnodige schade aan het milieu, onder meer door het stelselmatig toepassen van IPM

  • Het op veilige en verantwoordelijke wijze omgaan met de gezondheid van medewerkers, derden en het milieu en het motiveren van de medewerkers om een actieve bijdrage hierin te leveren

  • Het conform wet- en regelgeving ontdoen van (restanten van) biociden, lege verpakkingen, TL buizen, batterijen en ander klein gevaarlijk afval (KGA)

g. Het voorkomen van seksuele intimidatie, discriminatie en pesterijen.

h. Het behouden van het ISO 9001 certificaat en het KPMB keurmerk.

i. De plaagdierbeheersing wordt uitgevoerd conform de principes en werkwijzen van het meest recente en geldende certificatieschema IPM Knaagdierbeheersing. De medewerkers die in opdracht van ZUNGO uitvoerende werkzaamheden verrichten op het gebied van de beheersing van ratten en muizenpopulaties hebben met goed gevolg een examen afgelegd waarin de kennis over de beheersing van ratten- en muizenpopulaties is getoetst in overeenstemming met hoofdstuk 3 van het handboek IPM-knaagdierbeheersing (HIK)

j. Het verkrijgen van VCA* certificering.


Dave van Keijsteren

Uden, 23 januari 2023

Ik vindt het erg belangrijk om continu aan verbeteringsmaatregelen te werken om schade door plaagdieren en plaagdieren zelf te voorkomen.
De sterkste schakel is hierin korte lijnen houden met de klant en een goede samenwerking om het voor plaagdieren zo onaangenaam mogelijk te houden.


 Twan Gerlings • Plaagdierbeheerser

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.