Plaagdie​​​rbestrijding

Voor plaagdierbestrijding of ongediertebestrijding is in Nederland een vakbekwaamheidsdiploma verplicht. De diverse keurmerken geven aan welke expertise een plaagdierbestrijdingsbedrijf heeft. De juiste ongediertebestrijding hangt namelijk af van het soort ongedierte waar het om gaat. 

Bekijk onze keurmerken

Keurmerk Plaagdiermanagement

ZUNGO is daarom voor ongediertebestrijding in het bezit van het Keurmerk Plaagdiermanagement en het Keurmerk IPM rattenbeheersing. ZUNGO is lid van de branchevereniging van en voor Plaagdiermanagement Bedrijven in Nederland (NVPB) en de professionals van ZUNGO hebben het vakbekwaamheidsbewijs ‘Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen’. Dit bewijs is in Nederland verplicht bij plaagdierbestrijding met behulp van biociden. Jaarlijks worden de professionals bijgeschoold om de kennis verder uit te breiden. De keurmerken en certificaten die ZUNGO heeft voor ongediertebestrijding zorgen dat de medewerkers optimaal geschoold zijn om bedrijven en particulieren te helpen.

Effectieve Plaagdierbestrijding

Effectieve Plaagdierbestrijding bestaat uit twee facetten. Allereerst dient een acuut probleem met ongedierte en plaagdieren snel en adequaat opgelost te worden. Daarnaast is bij ongediertebestrijding vooral belangrijk dat overlast door plaagdieren voorkomen wordt. Dit wordt plaagdiermanagement genoemd en hierbij is een ongediertepreventieplan van belang.

Ontdek onze werkwijze

Bedrijfsschade door ongedierte voorkomen

Door het ongediertepreventieplan een onderdeel te maken van plaagdierbestrijding kan veel bedrijfsschade voorkomen worden. Juist dit proactieve karakter is kenmerkend voor plaagdierbestrijders die het Keurmerk Plaagdiermanagement (KPMB) hebben; bij hen staat het nemen van preventiemaatregelen en het geven van advies ter voorkoming van ongedierte voorop. ZUNGO verzorgt ongediertebestrijding voor bedrijven in verschillende branches.

Voor deze sectoren werken wij