EGS Beleid

ZUNGO is een toonaangevend plaagdiermanagementbedrijf dat actief is in heel Nederland. Bij ZUNGO Pest Control geloven we in een wereld waarin plaagdierbeheersing niet alleen effectief is, maar ook duurzaam en verantwoordelijk. Ons beleid is hierop gericht met als doel een positieve impact te hebben op het milieu, onze medewerkers en de gemeenschappen waarin we actief zijn.

ZUNGO streeft naar een blijvende en zich steeds verder ontwikkelende relatie met onze opdrachtgevers, medewerkers en andere belanghebbenden door:

a. Het leveren van kwalitatief hoogstaande dienstverlening op het gebied van plaagdiermanagement en conformeert zich aan de beginselen van de methodiek van integrated pest managemen

b. Continu verbeteren van bestaande werkwijzen en / of het invoeren van nieuwe werkwijzen.

c. Klantgericht, goed opgeleid en tevreden personeel met goede communicatieve vaardigheden.

d. Het naleven van heersende wet- en regelgeving.

e. Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van personeel, door:

​- Het motiveren en prikkelen van personeel
- Werken aan gezamenlijk gestelde en haalbare doelstellingen
- Het recht op een veilige en gezonde werkomgeving
- Het voorkomen van monotone arbeid en het bevorderen van ontplooiing van medewerkers in hun werk

f. ZUNGO erkent de cruciale rol van Environmental, Social and Governance (ESG) overwegingen bij de werkzaamheden. Als toonaangevende aanbieder van plaagdierbeheersing verbindt ZUNGO zich ertoe duurzaamheid en verantwoordelijkheid te integreren in de bedrijfsactiviteiten:

- Milieu (environment)

​ZUNGO streeft naar het gebruik van duurzame, milieuvriendelijke methoden en producten bij al haar plaagdierbeheersingsactiviteiten. Prioriteit wordt gegeven aan niet-chemische ​oplossingen en preventieve maatregelen om schade aan het milieu te minimaliseren.

​We zetten ons in voor het verminderen van onze milieu-impact door middel van energie-efficiëntie, afvalvermindering en het gebruik van duurzame materialen. Voorbeelden hiervan ​zijn: het voorkomen van misbruik van biociden, het voorkomen van onnodige schade aan het milieu, onder meer door het stelselmatig toepassen van IPM, het conform wet- en​regelgeving ontdoen van (restanten van) biociden, lege verpakkingen, TL buizen, batterijen en ander klein gevaarlijk afval (KGA)

​We streven naar een verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen en bevorderen de transitie naar een circulaire economie.

- Sociale verantwoordelijkheid (social)

​ZUNGO waarborgt de veiligheid van haar medewerkers door strikte veiligheidsprotocollen en continue training op het gebied van gezondheid en veiligheid te handhaven.

​We streven naar een veilige en gezonde werkomgeving en moedigen persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze medewerkers aan.

​We respecteren de mensenrechten en bevorderen gelijkheid, diversiteit en inclusie binnen onze organisatie en onze toeleveringsketen. Discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, ​of enige andere vorm van achtergrond, seksuele intimidatie en pesterijen worden niet getolereerd.

- Goed bestuur (governance)

​We handhaven hoge normen van ethisch gedrag, transparantie en verantwoordingsplicht.

​Ethiek en integriteit vormen de kern van ZUNGO's bedrijfscultuur. Medewerkers worden aangemoedigd om eerlijk en integer te handelen in al hun zakelijke interacties.

​We luisteren actief naar de behoeften en verwachtingen van onze belanghebbenden, zoals klanten, medewerkers, investeerders en gemeenschappen waarin we actief zijn.

​We communiceren openlijk en transparant over onze ESG-prestaties en -doelen.

 g. Het behouden van het ISO 9001 certificaat en het KPMB keurmerk.

h. De plaagdierbeheersing wordt uitgevoerd conform de principes en werkwijzen van het meest recente en geldende certificatieschema IPM Knaagdierbeheersing. De medewerkers die in opdracht van ZUNGO uitvoerende werkzaamheden verrichten op het gebied van de beheersing van ratten en muizenpopulaties hebben met goed gevolg een examen afgelegd waarin de kennis over de beheersing van ratten- en muizenpopulaties is getoetst in overeenstemming met hoofdstuk 3 van het handboek IPM-knaagdierbeheersing (HIK). 

i. Het verkrijgen van VCA* certificering.

Dave van Keijsteren

Uden, 10 november 2023