Plaagdierbeheersing onmisbaar facilitair beroep

Beste Relatie,

Zojuist hebben we onderstaand bericht ontvangen van onze branche organisatie NVPB. Super fijn dat plaagdierbeheersing als onmisbaar facilitair beroep is aangemerkt. NVPB bedankt voor de inspanningen!

Na aanhoudend contact met het ministerie van IenW hebben wij vandaag via de crisisorganisatie voor COVID-19 de bevestiging ontvangen dat plaagdierbeheersing een onmisbaar facilitair beroep is.

De NVPB heeft navraag gedaan of plaagdierbeheersing onder de lijst van cruciale beroepen in het kader van Covid-19 valt. De crisisorganisatie heeft nu expliciet bevestigd dat plaagdierbeheersing wordt gerekend onder:

onmisbare facilitaire of ondersteunende functies ten behoeve van een van de andere op de lijst opgenomen cruciale beroepsgroepen.

De wintermaanden komen eraan