Integrated Pest Management

Vanaf 2023 is het zover. Het is dan wettelijk verplicht te werken volgens het nieuwe Integrated Pest Management (IPM).

Bij IPM worden eerst alle beschikbare preventieve en niet chemische maatregelen ingezet. Pas als allerlaatste stap als het niet anders kan wordt er gif ingezet. Deze werkwijze werd buiten al gehanteerd en vanaf 2023 geldt deze aanpak dus ook voor binnen. Deze integrale aanpak mag alleen door erkende bedrijven worden uitgevoerd.

Om ons goed voor te kunnen bereiden op deze nieuwe manier van werken hebben wij Killgerm uitgenodigd om bij ons op locatie deze cursus te geven. Deze dag is afgesloten met een examen vanuit het CPMV. Door er zo vroeg bij te zijn kunnen al onze medewerkers vast stappen nemen richting het nieuwe IPM.

Begin juli zal ZUNGO als bedrijf gecertificeerd worden, dit betekent dat wij al vanaf dat moment volgens het vernieuwde Integrated Pest Management (IPM) zullen werken.

Zo kom je wespproef de zomer door!
Een wesp is er niet op uit om jou te steken. Sla niet, maar maak rustige armbewegingen.