Heeft u wespenoverlast?

Meld direct
True

Werkwijze

ZUNGO Pest Control verzorgt een maatwerkoplossing die gebaseerd is op Integrated Pest Management (IPM). Dit integrale plaagdiermanagement heeft als doel plaagdieren te voorkomen. Hierbij wordt rekening gehouden met uw specifieke eisen en wensen. Onze medewerkers zijn professionele gesprekspartners en worden zo geschoold dat kennis en kunde constant worden ontwikkeld.

Alvorens een plaagdierpreventieplan kan worden opgesteld is het noodzakelijk om een Plaagdier Risico Inventarisatie uit te voeren. De Plaagdier Risico Inventarisatie omvat een aantal stappen.

ZUNGO houdt bij het opstellen van het plaagdierpreventieplan rekening met voedselveiligheidsstandaarden zoals onder andere HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), BRC (British Retail Consortium), IFS (International Feature Standards), Marks & Spencer, Teso TFMS (Tesco Food Manufacturing Standard), AIB (American Institute of Baking) en FFSC 22000 (Food Safety System Certification).


Vraag direct een bedrijfsinspectie aan

Stap 1: Introductiegesprek met onze opdrachtgever

We starten met een introductiegesprek die met één van onze accountmanagers op locatie zal plaatsvinden om nader kennis te maken met u en uw bedrijf. Het is voor ons belangrijk om te weten welke activiteiten er op uw bedrijf worden uitgevoerd, wat uw eisen en wensen zijn en welk doel ten aanzien van plaagdieren u wilt bereiken. In het gesprek zal onder andere ook het volgende worden besproken.

  • Wat zijn de risico’s van plaagdieren voor uw bedrijf?

  • Welke certificeringen zijn er van toepassing op uw bedrijf?

  • Wat is uw drempelwaarde ten aanzien van plaagdieren?

Tevens willen we graag inzicht in de eventuele status van plaagdieren in het afgelopen jaar en indien aanwezig het huidige plaagdierpreventieplan.

Stap 2: Risico inventarisatie

Na het introductiegesprek is het belangrijk dat we een risico inventarisatie uitvoeren. Tijdens de risico inventarisatie wordt de omgeving en het gehele object in kaart gebracht en wordt er gelet op de aanwezigheid van plaagdieren.

Extra aandacht wordt gegeven aan risico zones / kritische ruimtes zoals bijvoorbeeld kantines, ruimtes waar voedsel wordt bereid of opslagruimtes.

Onder andere onderstaande zaken kunnen een indicatie zijn voor de aanwezigheid van plaagdieren:

  • Uitwerpselen

  • Buiksmeer

  • Loopsporen

  • Vraatschade

  • Vervellingshuidjes

Tevens zal tijdens de risico inventarisatie aandacht worden gegeven aan de status van preventieve bouwkundige, hygiënische en bedrijfsmatige maatregelen.

Stap 3: Determinatie

Het is noodzakelijk dat wordt vastgesteld met welke plaagdieren wij te maken hebben. Elk plaagdier heeft zijn eigen leefwijze. Op basis van deze leefwijze kunnen passende maatregelen worden getroffen.

Stap 4: Plaagdierpreventieplan

Op basis van de bevindingen uit de plaagdier risico inventarisatie stellen wij een plaagdierpreventieplan op. Het doel van het plaagdierpreventieplan is de risico’s van plaagdieren te verminderen of weg te nemen.

Het plaagdierpreventieplan wordt opgesteld op basis van de principes van IPM. Werken volgens de principes van IPM betekent dat er minder wordt ingezet op milieubelastende bestrijdingsmiddelen en er meer wordt ingezet op beheer door middel van kennis. Één van de voordelen van IPM is dat structurele oplossingen door overlast van plaagdieren worden geadviseerd in plaats van tijdelijke oplossingen door het uitvoeren van een bestrijding.

Onze zakelijke experts

Onze zakelijke experts staan voor u klaar met als doel om de overlast van plaagdieren zo veel mogelijk te voorkomen door preventieve maatregelen binnen uw bedrijf te treffen. Benieuwd naar wat de experts van ZUNGO voor uw bedrijf kan betekenen?


Bekijk onze zakelijke experts

Ik wil graag dat de klant ZUNGO ziet als toegevoegde waarde in de preventie en bestrijding van plaagdieren.

Willem Vissers • Plaagdierbeheerser

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.