Voorraadaantastende insecten

Heeft u wespenoverlast?
Meld direct

Onder voorraadaantastende insecten verstaan we de volwassen insecten of de larven van deze insecten die voedselvoorraden aantasten.