Overlast van muizen

Heeft u wespen overlast?
Meld het direct

Overlast van muizen bij bedrijven

Muizen kunnen voor veel schade zorgen binnen uw bedrijf. Zo kunnen muizen zorgen voor knaagschade waardoor bijvoorbeeld machines niet meer goed functioneren maar kunnen ze ook voedselvoorraden bevuilen en ziektes verspreiden.

Met plaagdiermanagement kunt u de overlast van muizen binnen uw bedrijf grotendeels voorkomen.

Lees meer over muizen

Herken tijdig muizen in uw bedrijf

Een muizenplaag kan erg snel ontstaan vandaar dat het belangrijk is om tijdig de signalen van de aanwezigheid van muizen binnen uw bedrijf te herkennen. Mogelijke signalen van muizen in uw bedrijfspand zijn:

  • Uitwerpselen van ongeveer 3 tot 7 mm.
  • Knaagschade
  • Krassende geluiden van muizen
  • Muizennesten
  • Buiksmeerspoor
  • Ammoniak-achtige geur
Herken muizen in uw bedrijf

Plaagdiermanagement voor muizen

Plaagdiermanagement richt zich voornamelijk op het voorkomen van plaagdieren in plaats van het bestrijden van plaagdieren. Bij plaagdiermanagement voor muizen wil dit dus zeggen dat er verschillende preventiemaatregelen worden getroffen om muizen te voorkomen.

Mocht er binnen uw bedrijf onverhoopt toch overlast van muizen zijn, dan worden de muizen op een professionele manier bestreden.

Lees meer over plaagdiermanagement
Magazijn

Werkwijze voorkomen en bestrijden van muizen binnen uw bedrijf

ZUNGO Pest Control hanteert in principe vier standaard stappen bij het voorkomen en bestrijden van muizen.

Stap 1, als eerste voert ZUNGO een risico-inventarisatie uit.

Stap 2, de medewerker van ZUNGO brengt uw eisen en wensen rondom het voorkomen en bestrijden van muizen binnen uw bedrijf in kaart.

Stap 3, op basis van de risico-inventarisatie en uw eisen en wensen stelt de medewerker een plan van aanpak op voor het voorkomen en bestrijden van muizen binnen uw bedrijf en gaat hier mee aan de slag.

Stap 4, periodiek komt de medewerker van ZUNGO uw bedrijf inspecteren op de aanwezigheid van muizen. Indien nodig onderneemt de medewerker direct actie om overlast van muizen te voorkomen.

Lees meer over de werkwijze van ZUNGO

ZUNGO Pest Control

Twijfelt u over de aanwezigheid van muizen binnen uw bedrijf, wilt u weten hoe u muizen binnen uw bedrijf kunt voorkomen of wilt u meer weten over plaagdiermanagement? Neem dan vrijblijvend contact op met ZUNGO Pest Control. ZUNGO is door het hele land actief in uiteenlopende sectoren.

Onze medewerkers volgen regelmatig cursussen waardoor zij altijd op hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van plaagdiermanagement.

Neem contact op