Heeft u wespenoverlast?

Meld direct
True

Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven

De NVPB is de branchevereniging van en voor Plaagdiermanagement Bedrijven in Nederland. De NVPB behartigt de belangen van meer dan 50 bedrijven die, wat betreft uitvoerende werkzaamheden, gezamenlijk zo’n 90% van de Nederlandse markt vertegenwoordigen. De vereniging streeft naar een verhoging van de kwaliteit en verdere professionalisering van de gehele branche.

Waar moeten wij aan voldoen?

Aan het lidmaatschap van de NVPB zitten strenge eisen. Wering en bestrijding van plaagdieren vragen om kennis, deskundigheid en ruime ervaring.


Bedrijven die zijn aangesloten bij de NVPB, beschikken over alle vereiste vergunningen en in het geval van bestrijdingstechnici, over de vereiste vakbekwaamheidsdiploma’s. Wij kennen de levenscycli van te bestrijden organismen, de leefgewoonten en de wijze van ontwikkelen. Wij zijn op de hoogte van mogelijkheden en risico’s van toe te passen middelen en methoden, en zijn in staat om op basis van deze vakkennis de juiste keuze te maken. Wij kennen bovendien de regels en veiligheidsvoorschriften, die voor de in Nederland toegelaten biociden gelden en passen deze in ons dagelijks werk toe.


Aan ons worden de volgende objectieve eisen gesteld:


 1. Bestrijdingstechnici dienen in het bezit te zijn van een geldig vakbekwaamheidsdiploma

 2. Het bedrijf beschikt over alle vereiste vergunningen

 3. Het gedrag van het bedrijf is in het belang van de vereniging, de branche, de volksgezondheid en het milieu

 4. Het bedrijf beschikt over een adequate aansprakelijkheidsverzekering

Waarom lid zijn van een branchevereniging?

 • De NVPB behartigt onze belangen.

 • Ze zijn een deskundige gesprekspartner voor overheid en belanghebbende organisaties en instanties

 • Ze dragen bij aan kwaliteit en verdere professionalisering van plaagdiermanagement

 • Er is een gezamenlijke promotie en lobby vanuit de branche

 • Kennisoverdracht en normering van uitvoering

 • De NVPB is betrokken bij de totstandkoming van wet- en regelgeving

 • Platform voor discussie, voorlichting en samenwerking

De NVPB geeft in haar beleid prioriteit aan voorkoming en minimalisering van de risico’s voor de mens, de volksgezondheid en het milieu.

Heeft u naar aanleiding van deze pagina nog vragen aan ons of wilt u een afspraak inplannen?


Dit is een standaard knop

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.