Overheid, onderwijs en zorg

Heeft u wespenoverlast?
Meld direct

Het voorkomen van overlast en schade van plaagdieren is van groot belang. Ook binnen overheidsinstellingen, zorginstellingen en onderwijsinstellingen wilt u natuurlijk overlast en schade door plaagdieren voorkomen.

ZUNGO Pest Control kan u onder andere van dienst zijn met periodieke inspecties gericht op het voorkomen van plaagdieren. Daarnaast kunnen we voor u onder andere de preventie en bestrijding van ratten, muizen, wespen en mollen uitvoeren.

ZUNGO is succesvol actief in gemeentes, provincies, ministeries, waterschappen, wooncorporaties, ziekenhuizen en zorginstellingen.

Pest Control bij zorginstellingen en onderwijsinstellingen

Kinderen en oudere mensen zijn gevoeliger voor ziektes die gerelateerd zijn aan plaagdieren. Dit is een belangrijk punt om rekening mee te houden als uw organisatie een school, ziekenhuis of verzorgingshuis is. Zorginstellingen en onderwijsinstelling zijn dan ook vaak op zoek naar een betrokken en betrouwbare partner die samen met hen een zorgvuldig preventief traject van monitoring en controle van plaagdieren samenstelt en uitvoert. Met het traject dat ZUNGO Pest Control aanbiedt wordt voorkomen dat plaagdieren zich in groten getale nestelen in en om de gebouwen van uw complex.

Neem contact op met ZUNGO

Waarom ZUNGO Pest Control

Met behulp van plaagdiermanagement helpt ZUNGO om schade aan gebouwen, materialen en producten door plaagdieren te voorkomen bij overheidsinstellingen, zorginstellingen en onderwijsinstellingen. Om problemen te voorkomen en op te lossen zijn kwaliteit en klantgerichtheid van belang. ZUNGO gelooft dat snel schakelen daarbij van belang is. Zeker bij noodsituaties is het prettig om te weten dat ZUNGO altijd snel ter plaatse kan zijn door de spreiding van de plaagdierbeheersers.

Lees meer over ZUNGO

Meer dan 25 jaar ervaring in Pest Control

ZUNGO Pest Control heeft al meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van plaagdiermanagement binnen diverse sectoren. Naast plaagdiermanagement bij zorginstellingen, overheidsinstelling en onderwijsinstellingen is ZUNGO ook actief in de onderstaande sectoren.

Wilt u meer weten over plaagdiermanagement binnen uw sector of bent u op zoek naar een plaagdiermanagementbedrijf met het Keurmerk Plaagdiermanagement? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met ZUNGO.

Neem contact op met ZUNGO

De korten lijnen en het direct contact met de plaagdierbeheerser van ZUNGO zorgen ervoor dat we zo min mogelijk klachten krijgen omtrent ongedierte in ons ziekenhuis. Tevens is het fijn dat er bij overlast snel geacteerd wordt door ZUNGO.

Joop Konings

Inrichtingscoördinator huisvesting Ziekenhuis Bernhoven