Gebruik rodenticiden alleen door gecertificeerde plaagdierbeheersers

Advies nodig van onze zakelijke experts?
Contact

Omstreeks 2023 zal het gebruik van rodenticiden (chemische gewasbeschermingsmiddelen die knaagdieren – waaronder muizen en ratten – doden) alleen toegelaten zijn voor professionals die werken volgens een strikt geïntegreerd plaagdierbeheersingssysteem (IPM). Het gebruik van rodenticiden wordt beperkt naar aanleiding van de hoge risico’s van deze middelen. Particulier gebruik van de rodenticiden zal ook niet langer toegestaan zijn.

Bij het klikken op de onderstaande link kunt u het officiële bericht van het Ctgb lezen.

https://www.ctgb.nl/actueel/nieuws/2018/10/02/middelen-tegen-ratten-en-muizen-alleen-binnen-ipm-systeem