Nog steeds veel rattengif in wilde vogels en zoogdieren!

Advies nodig van onze zakelijke experts?
Contact

Uit recent onderzoek blijkt dat rattengif nog steeds veel voorkomt in niet doelsoorten zoals wilde vogels en zoogdieren. Dit is onwenselijk.

We vinden het belangrijk deze doorvergiftiging zo veel mogelijk te beperken en houden hier rekening mee in onze werkzaamheden.

Klik hier voor het artikel