Keurmerk Plaagdiermanagement verlengd

Heeft u wespenoverlast?
Meld direct

Het certificaat Keurmerk Plaagdiermanagement is verlengd tot en met 28 april 2018. ZUNGO Pest Control voldoet hiermee aantoonbaar aan de hoge standaard die in de norm is vastgelegd. De kwaliteit is gewaarborgd door een onafhankelijke geaccrediteerde certificerende instantie.