Kansloos! ZUNGO helpt!

Heeft u wespenoverlast?
Meld direct

“Wanneer je nergens meer om geeft is het leven voorbij”
Het zou geweldig zijn als u ons werk wilt ondersteunen.
Uw hulp wordt erg gewaardeerd!

Meer informatie vindt u op www.philippinecare.nl..
Telefoonnummer: 0597-562851.