Hercertificatie met positief resultaat!

Advies nodig van onze zakelijke experts?
Contact

Hercertificatie met positief resultaat!

Naar aanleiding van recent uitgevoerde externe audits is het hercertificatie onderzoek van ISO 9001:2015 en het certificatie onderzoek van het keurmerk IPM rattenbeheersing met positief resultaat afgerond.
Daarnaast is het 2e controle onderzoek van het keurmerk KPMB met positief resultaat afgerond.

ZUNGO bedankt alle medewerkers voor de inspanningen om dit positieve resultaat te behalen. Daarnaast bedankt ZUNGO de klanten voor het beschikbaar stellen van hun locatie voor de uitgevoerde audits.