Awareness training

Advies nodig van onze zakelijke experts?
Contact

ZUNGO Pest Control heeft veel ervaring in het voorkomen en bestrijden van plaagdieren (ongedierte) in de meest uiteenlopende sectoren. Ter aanvulling op deze dienstverlening geeft ZUNGO ook awareness trainingen om het personeel van bedrijven bij te scholen omtrent plaagdieren met het doel:

– Uw personeel activiteiten van plaagdieren te laten herkennen
– Uw personeel op een veilige en verantwoorde manier om laten gaan met risico’s van plaagdieren

Waarom een training volgen?

Wellicht vraagt u zich wat het nut is van een awareness training voor uw medewerkers, terwijl zij niet direct betrokken zijn bij het voorkomen en bestrijden van plaagdieren binnen uw bedrijf. Het antwoord is als volgt, met behulp van de awareness trainingen willen wij uw medewerkers informeren over de mogelijke signalen van plaagdieren binnen of rondom uw bedrijf. Zo kunnen uw medewerkers vroegtijdig de sporen van ongedierte herkennen en kunnen eerder preventieve dan wel correctieve maatregelen genomen worden. Op deze manier kunnen wij er samen met uw medewerkers voor zorgen dat ongedierte tot een minimum beperkt wordt.

Hoe ziet een awareness training eruit?

De maximaal 2 uur durende awareness training bestaat uit 3 onderwerpen die na de intro aan bod komen: potentiële plaagdieren, plaagdieren uitpandig en plaagdieren inpandig. In de training wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden uit uw bedrijf waardoor de training nog relevanter wordt. Na afloop van de training zijn uw medewerkers bekend met de volgende onderwerpen:

– Welke plaagdieren een risico vormen binnen uw bedrijf
– Wat zijn de vereisten ten aanzien van plaagdiermanagement om te voldoen aan uw certificering;
– Welke schade/overlast ieder plaagdier kan aanrichten binnen uw bedrijf;
– Welke praktijksituaties wij bij uw bedrijf hebben aangetroffen welke aandacht behoeven vanuit ons vakgebied;
– Welke concrete acties er ondernomen zullen worden om ongedierte binnen uw bedrijf te voorkomen.

Inbegrepen in de training

  • Toets awareness training
  • Cijferlijst resultaten toets
  • Hand-out training
  • Evaluatieformulier training en docent
  • Deelnamecertificaat per deelnemer

Wanneer kan er een awareness training gevolgd worden?

In principe kan iedere medewerker de training volgen. Kleine kanttekening is wel dat de training pas 3 maanden na start van de werkzaamheden door ZUNGO uitgevoerd kan worden. In de training worden namelijk praktijkvoorbeelden van uw locatie(s) meegenomen. Daarnaast kan de training aan maximaal 20 medewerkers gegeven worden.

Succesvolle training?

De trainingen hebben onze verwachtingen tot dusver overtroffen. We krijgen erg positieve reacties van de aanwezigen over de training. Hieronder lees je het verhaal van Joris ten Dam, quality manager bij Pita-Bakkerij Caïro b.v.

De Awareness training verzorgd door Leon Lehmler van ZUNGO is erg goed ontvangen door de deelnemende medewerkers. De groep was enthousiast en actief. De training is erg sprekend voor de medewerkers, omdat er gebruik is gemaakt van foto’s van de locatie zelf. De foto’s zijn van aanbevelingen die gemaakt zijn tijdens de diepte inspectie die eerder is uitgevoerd door ZUNGO.

Hierdoor kan men direct inhaken op de dagelijkse praktijk van de medewerkers. Je merkt dan ook dat er discussie ontstaat en dat men er over na gaat denken.

Veel stof is blijven hangen, indien men kijkt naar de resultaten van de toets die afgenomen is na de training. Op 1 enkele onvoldoende na hebben alle medewerkers een (ruime) voldoende behaald. De trainer van ZUNGO heeft veel kennis over het onderwerp, waardoor hij spontane vragen vanuit de groep goed kan beantwoorden. De trainer voelt de groep goed aan en zorgt er voor dat de lesstof ook over wordt gedragen.

Directe reactie van een deelnemer na de training was: “dit moeten we voor alle medewerkers / diensten organiseren!” We zien duidelijk de meerwaarde van de training na een diepte inspectie. Kritische aandachtspunten worden in beeld gebracht en meteen onderbouwd besproken met de betrokken medewerkers.

Joris ten Dam
Quality manager
Pita-Bakkerij Cairo B.V.

Neem contact op

"De medewerkers speciale taken van het Elkerliek ziekenhuis krijgen vaak te maken met meldingen over ongedierte. Vaak wordt er direct geschakeld met Zungo om de meldingen op te lossen. Door deze training te geven aan de medewerkers is het mogelijk om de meldingen beter te behandelen. Zo kan men beter prioriteit bepalen van de meldingen, waar nodig zelf actie ondernemen om problemen te voorkomen en het belangrijkste: meedenken in preventieve oplossingen om in de toekomst te voorkomen dat ongedierte terugkomt. Doordat de trainer op een prettige manier een goede balans hanteert tussen theorie en interactiviteit met medewerkers blijft de training continue boeiend. Kortom, de training is leerzaam, interessant en nodig om medewerkers bewuster te laten kijken naar maatregelen om te voorkomen dat ongedierte een kans krijgt."

Tomas van Duijnhoven - Elkerliek Ziekenhuis