Heeft u wespenoverlast?

Meld direct
True
Wat is een grasvlieg?
Hoe voorkom je overlast van de grasvlieg?

Grasvliegen zijn vooral in de herfst zichtbaar, waar hij zijn weg naar leefgebieden kan vinden om te overwinteren.

Eén van onze bestrijders heeft een filmpje gemaakt van de grasvlieg bij één van zijn klanten. Die kunt u hier bekijken.

Verschijning

De grasvlieg is vrij klein, aangezien een volwassen vlieg slechts ongeveer drie millimeter lang wordt. De vlieg heeft een gelige kleur, terwijl hij over de rug verschillende zwarte tekeningen heeft, evenals donkere, brede dwarsstrepen op het achterlichaam.

Biologie en gedrag

De grasvlieg behoort tot de familie (Chloropidae), een grote familie van kleine vliegjes, waarvan de meeste geassocieerd worden met planten uit de grasfamilie. De grasvlieglarven ontwikkelen zich in de plantenwortels uit vooral gras. Hier voeden de larven zich met de kleine wortelluizen die zich onder het gras bevinden. Elk seizoen kan vele generaties nieuwe grasvliegen bieden, maar de vlieg overwintert alleen als volwassen vlieg en niet als larve.

Tijdens de lentemaanden kan de lucht zwermen door kleine grasvliegjes die op weg zijn uit hun overwinteringsgebied en op zoek zijn naar voedsel. De volwassen vliegen voeden zich onder meer met de nectar die uit bloemen komt. De voorjaarszwermen bevinden zich echter niet op dezelfde hoogte als de zwermen die in de herfst voorkomen. Op warme dagen in oktober kunnen er zelfs invasie-achtige omstandigheden optreden, waarbij de vliegen naar gebouwen trekken waar ze door alle openingen en kieren naar binnen komen. Deze periodes zijn echter kort en zijn binnen een paar dagen voorbij. In verwarmde kamers zullen de vliegen doodgaan, maar op plafonds en in kleine kieren en spleten zullen de zeer koude-tolerante vliegen overwinteren. De vliegen bezoeken graag jaar na jaar dezelfde gebouwen.

Schade

Bewoners van omliggende graslanden zullen in het vroege najaar vaak merken dat ze bezoek krijgen van de grasvlieg. Vooral in woningen op de bovenste verdiepingen van hoge huizen en gebouwen. Maar de grasvlieg heeft ook een bijzondere neiging om huizen te bezoeken – of binnen te dringen – die bedekt zijn met klimop of wingerd. De reden hiervoor is vermoedelijk dat dergelijke gebieden ideale natuurlijke overwinteringsplaatsen voor de grasvlieg kunnen vormen.

Als grasvliegen hun weg naar binnen hebben gevonden kunnen ze geen schade veroorzaken, maar kunnen hooguit een hinderlijk element zijn. Tegelijkertijd gaan de vliegen automatisch dood als ze binnenkomen. Ze kunnen niet in verwarmde ruimtes overwinteren en sterven daarom na korte tijd vanzelf. 
Buiten is het anders. Hier kan de grasvlieg temperaturen tot min 30 ° C overleven als ze in een beschermd gebied verblijven

.

Preventieve Maatregelen:

Naden en Kieren Dichten: Sluit mogelijke toegangspunten voor grasvliegen in gebouwen door naden en kieren rond vensterbanken, ramen, deuren, en andere openingen te dichten met kit of tochtstrippen.

Verwijder Klimplanten: Verwijder (gedeeltelijk) klimplanten tegen de gevel, omdat deze grasvliegen kunnen aantrekken en hun toegang vergemakkelijken.

Inspectie van Dak en Gevel: Controleer stootvoegen, naden tussen dakpannen en andere potentiële toegangspunten op zowel de binnen- als buitenkant van het gebouw.

Binnenshuis Dichten: Sluit naden en kieren binnenshuis, zoals rond kozijnen en onder vensterbanken, om te voorkomen dat grasvliegen die binnen overwinteren, in leefgedeelten terechtkomen.

Bestrijdingsmethoden:

Stofzuigen: Als er grasvliegen in huis zijn, kunnen ze worden verwijderd met een stofzuiger.

Vliegende Insectenspray: Behandel ruimtes waar grasvliegen zich bevinden met een vliegende insectenspray.

Spray Tegen Kruipende Insecten met Permethrin: Behandel vensterbanken, deurkozijnen en andere potentiële toegangspunten met een spray tegen kruipende insecten die Permethrin bevatten.

Houd er rekening mee dat het belangrijk is om bij het gebruik van pesticiden de instructies op de verpakking zorgvuldig te volgen en de veiligheidsrichtlijnen in acht te nemen.

Let op dat preventieve maatregelen vaak de voorkeur hebben boven het gebruik van pesticiden, omdat ze milieuvriendelijker zijn en het risico op schade aan andere insecten verminderen.

Wat is een grasvlieg?
ZUNGO Pest Control B.V., Ingeborg Eykhoff 18 oktober, 2023
Deel deze post
Onze blogs
Archief
Europese hoornaars
Gevaarlijk of niet?

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.